Gordon's Citrus Vodka Single Glass

Gordon's Citrus Vodka Single Glass